Parodontologie Boechout        Zilverenhoek 6, 2530 Boechout, België         03 454 28 36          paroboechout@gmail.com

DSC_1978.JPG

WIJ ZIJN EEN VERWIJSPRAKTIJK

Patiënten worden meestal doorverwezen door de algemeen tandarts.

U kan uiteraard ook op eigen initiatief bij ons een afspraak maken.

Uw tandarts krijgt van ons steeds een verslag van uw bezoek.

In het licht van de heel precaire en snel evoluerende toestand  hebben het  Verbond der Vlaamse Tandartsen (VVT) en de Vlaamse Beroepsvereniging Tandartsen (VBT) een gezamenlijk standpunt ingenomen om  maatregelen te adviseren dewelke een verdere verspreiding van het Corona virus zoveel als mogelijk voorkomen.
Sommige efficiënte beschermingsmiddelen zijn  onvoldoende beschikbaar door gebrek aan toelevering en daarom wordt aangeraden aan de Vlaamse tandartsen om vanaf maandag 16 maart 2020 nog enkel de hoogstnoodzakelijke en urgente  behandelingen uit te voeren.

U zal door ons worden gecontacteerd om uw afspraak te annuleren. Zodra wij weer in veilige omstandigheden kunnen werken, zal u door ons gecontacteerd worden om behandelingen te hervatten.